Regler för vinterförvaring i Böksholm

För uppställning och vinterförvaring av husvagnar, båtar, bilar samt husbilar gäller följande regler:Uppställning och vinterförvaring sker på egen risk.

Det åligger ägaren till fordonet, att själv svara för att ha ekipaget försäkrat.

Det är förbjudet att i fordonet under vinteruppställning förvara gasolflaskor, bensindunkar eller andra bränsleprodukter.

Det är upp till var och en, att förvara batterier i fordonet med tanke på risken för sönderfrysning.

Vidare rekommenderas, att fordonet töms på stöldbegärligt gods.